duminică, 16 martie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 5855 ha
Intravilan: 488 ha
Extravilan: 5367 ha
Populatie: 4100
Gospodarii: 2559
Nr. locuinte: 1570
Nr. gradinite: 4
Nr. scoli: 4
Numele localitatilor aflate in administratie:
Călăraşi, Pleşani, Libertatea
Asezarea geografica:
Comuna este situată în partea sud-est a judeţului
La 65 km de reşedinţa de judeţ Botoşani
Activitati specifice zonei:
Activitatea de bază - Agricultura
Cultura plantelor
Creşterea animalelor
Activitati economice principale:
Mori de porumb şi grâu
Prese ulei
Comerţ
Prestări servicii
Evenimente locale:
Călăraşi - Sfinţii Constantin şi Elena - 21 mai, Sfânta Treime - hramul bisericii
Pleşani - Sfântul Dumitru - 26 octombrie
Libertatea - Sfânta Paraschiva - 14 octombrie
Facilitati oferite investitorilor:
Terenuri agricole proprietate privată
Luciu de apă
Construcţii zootehnice
Proiecte de investitii:
Extinderea reţelei de aducţiune apă şi a reţelei de canalizare
Aducţiune gaze naturale
Amenajare şi acoperire piaţă agroalimentară
Înfiinţare asociaţii agricole
Reabilitare drumuri comunale şi săteşti
Amenajare complex sportiv
Construire sediu Primărie
Construire Cămin Cultural
Reparaţii capitale la dispensarul uman

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu